Informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal, este operator de date. Datele de contact ale Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal sunt următoarele: Str. Maximilian Popper, Nr. 17, Sector 3, Bucureşti, Telefon: 0311.019.344, e-mail: office[at]caminvarstnicibucuresti.ro.

 

De ce colectăm informații despre dumneavoastră și ce informații colectăm

Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială în interesul persoanei vizate.

 

Ȋn momentul prezentării la Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal, a pacienţilor, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 

În momentul prezentării la Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal, a aparţinătorilor, colectăm și prelucrăm date cu caracter personal din următoarele categorii :

 

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizării serviciilor medicale.

 

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:

 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 

Cum protejǎm informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identificǎ sau ar putea identifica o persoană.

 

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta instituţiei.  

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementǎrile interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

 

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa de domiciliu) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail  dpo@caminvarstnicibucuresti.ro .

Politica privind confidențialitatea datelorSite-ul este deținut și administrat de Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București „Academician Nicolae Cajal” cu sediul în Strada Maximilian Popper 17, Sector 3, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „ Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București „Academician Nicolae Cajal”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc.

Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.caminvarstnicibucuresti.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București „Academician Nicolae Cajal” nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

Informațiile colectate si durata de stocare

În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:

Stocarea datelor de natura personală se face atata timp cat avem consimțămȃntul dumneavoastră.

Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm

Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:

Transferuri internaționale

Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Linkedin). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele:

Accesați datele dumneavoastră personale

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București „Academician Nicolae Cajal” la adresa de e-mail caminul_nicolaecajal@yahoo.ro.

Datele de natura personala deținute de către Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București „Academician Nicolae Cajal” sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

Drepturile persoanei vizate

Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București „Academician Nicolae Cajal”, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră.

Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere

Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.